دستگاه لیزر Alex-Diode

دستگاه لیزر دایود الکس

دستگاه لیزر Alex – Diode با طول موج 755-808 nm

لیزرهای Alex Diode جدیدترین و موثـر ترین لیزرها در فرآیند موزدایی دائمی برای انـواع مو و پوست با رنگ هــای مختلف می باشند.


لیزر الکس دایود دستگاه مجهـز به TEC سیستم خنک کننده بسیار قوی برای تماس با پوست میباشد که میتواند با وجود این قابلیت ، توان هـای بالای لیزر را بدون ایجاد درد و سوختگی روی سطح پوست اعمال نماید. لیزر الکس دایود با عمق نفوذ بالا و انرژی 20J/cm2 بـرای هـر تک پالس و جذب بالاتر در کلروفرم ملانین ، درون لایه اپیـدرم نفـوذ می کنـد و توسـط ملانین موجود درفولیکول های مو جذب می شوند. در طـول فرآینـد درمـان انرژی لیــزر به انـرژی گـرمـایی تبدیل میشود که بـدون وارد نمـودن آسیب به بافت های اطراف فولیکول های مو را از بین برده و باعث حذف موثر تر مو می گردد.

 • قابلیت نفوذ و قدت جذب بالا در ملانین مو

 • کاهش خطر سوختگی بر روی پوست

 • خنک نگهداشتن پوست برای مدت طولانی

 • عمق نفوذ بالا در پوست و افزایش سرعت کلاژن سازی

 • بکارگیری مد پالسی با نرخ تکرار بالا برای کاهش درد

 • بکارگیری جنبه های ایمنی گوناگون برای حفاظت بیمار و پزشک

 • قابلیت جذب مناسب توسط رنگدانه ها

 • سیستم اپتیکی واگرا کننده منحصر به فرد پرتو لیزر بلافاصله پس از برداشت از روی پوست

 • درمان موثر ضایعات مربوط به رنگدانه ها

 • درمان موثر ضایعات عروقی

 • از بین بردن دائمی موهای زائد

 • جوان سازی پوست و مو زدایی

دستگاه لیزر دایود الکس